Hello, welcome to the official website of Zhengzhou Siwei Company!
National 24-hour consultation hotline:0371-65797028

Pretreatment and Prepressing Equipment

Zhengzhou Siwei Grain and Oil Engineering Technology Co., Ltd. provides oil engineering consulting, oil engineering design, oil engineering turnkey services, contact number 0371-65797028.

Pretreatment and Prepressing Equipment

Contact Us
National Service Hotline 0371-65797028

Landline:0371-65797028
Mobile:13721441005
Production base: Xingyang Guangwu, Zhengzhou City, Henan Province Industrial Industrial Park
Address: High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province No.11 Lotus Street

TZJ-type soybean conditioning tower
TZJ-type soybean conditioning tower Learn more+
Air heater
Air heater Learn more+
FX type aspirator
FX type aspirator Learn more+
Cyclone dust collector
Cyclone dust collector Learn more+
YRHW type horizontal softening pot
YRHW type horizontal softening pot Learn more+
YGZJ type horizontal steam frying pan
YGZJ type horizontal steam frying pan Learn more+
YPHD type oilseed extrusion machine
YPHD type oilseed extrusion machine Learn more+
MXPH180 RICE BRAN EXTRUDER
MXPH180 RICE BRAN EXTRUDER Learn more+
YHLN type counter-current cooling and drying machine
YHLN type counter-current cooling and drying machine Learn more+
YCYX type clarification oil tank
YCYX type clarification oil tank Learn more+
Embedded scraping conveyor
Embedded scraping conveyor Learn more+
Screw conveyor
Screw conveyor Learn more+

©2021-2029 Copyright Zhengzhou Siwei Company 豫ICP备09004549号-1

Technical support:Zhengzhou website construction